خانه > خبری > آمار جديد از رشد تورم و بيکاری در ايران

آمار جديد از رشد تورم و بيکاری در ايران


د.رورنامه مردمسالاری: بر اساس تازه ترين گزارش سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا(CIA) از اقتصاد ايران در سال 2011، نرخ رشد اقتصادي 2/5 درصد، نرخ بيکاري 15/3 درصد و نرخ تورم نيز به 22/5 درصد رسيد و مبادلات تجاري ايران از 207 ميليارد دلار گذشت. به گزارش فارس، سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا(CIA)  در گزارش جديدي که در ماه فوريه 2012 از شاخصهاي اقتصادي ايران منتشر کرده است، آمار و ارقام تازه اي از عملکرد اقتصادي ايران در سال 2011 ميلادي را به نمايش گذاشته است که بخش عمده اي از ماههاي ابتدايي سال 90 را شامل مي شود.

اقتصاد 480 ميليارد دلاري ايران

در اين گزارش ارزش توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس شاخص قدرت برابري خريد(PPP)  در سال 2011 ميلادي 928 ميليارد و 900 ميليون دلار اعلام شده است که که در مقايسه با سال 2010 ميلادي 22 ميليارد دلار و در مقايسه با سال 2009 ميلادي نيز 51 ميليارد دلار افزايش نشان مي دهد. در عين حال جمهوري اسلامي ايران بين 175 کشور دنيا رتبه 17 را از لحاظ ارزش توليد ناخالص داخلي بر اساس شاخص قدرت برابري خريد دارد.

نرخ رشد 2/5 درصد اقتصاد ايران در سال 2011

سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا نرخ رشد اقتصادي ايران را در سال 2011 ميلادي 2/5 درصد اعلام کرده است که در مقايسه با نرخ رشد 3/2 درصدي سال 2010 ميلادي و 3/5 درصدي سال 2009 ميلادي کاهش نشان مي دهد. اين در حالي است که به تازگي بانک مرکزي نرخ رشد اقتصادي ايران را در سال 88 معادل 3 درصد و در سال 89 نيز 5/8 درصد اعلام کرده است. مرکز آمار ايران نيز نرخ رشد اقتصادي ايران را در سال 89 بيش از 6/5 درصد اعلام کرده است که با آمارهاي بانک مرکزي تفاوت اندک و با  آمار سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا تفاوت فاحش دارد. اين گزارش ايران را از لحاظ نرخ رشد اقتصادي در رتبه 138 دنيا قرار داده است که به نظر رتبه مناسبي نيست. 
نرخ بيکاري در ايران 15/3 درصد است

شاخص مهم ديگري که گزارش سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا به آن پرداخته است، نرخ بيکاري است. اين گزارش مجموع نيروي کار فعال ايران را در سال 2011 ميلادي 26 ميليون و 370 هزار نفر اعلام کرده است که از اين لحاظ ايران در رتبه 24 دنيا قرار دارد. همچنين 45 درصد نيروي کار ايران در بخش خدمات، 31 درصد در بخش صنعت و 25 درصد در بخش کشاورزي مشغول به کار هستند. به گزارش فارس، سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا در حالي نرخ بيکاري ايران را در سال 2011 ميلادي 15/3 درصد اعلام کرده است که مرکز آمار ايران در آخرين گزارشي که از نرخ بيکاري ايران در فصل پاييز سال 90 منتشر کرده است، اين نرخ را 11/8 درصد اعلام کرده که در مقايسه با پاييز سال 89 حدود 0/3 درصد کاهش دارد. گزارش سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا رتبه ايران را از لحاظ نرخ بيکاري 150 اعلام کرده و تصريح کرده است که نرخ بيکاري در ايران در سال 2010 ميلادي نيز 14/6 درصد بوده است. در اين گزارش نرخ سرمايه گذاري ثابت ناخالص 27/6 درصد توليد ناخالص داخلي ايران اعلام شده و ايران از اين لحاظ در رتبه 45 جهان قرار گرفته است.

تورم 22/5 درصدي در ايران

نرخ تورم يکي ديگر از آمارهاي مهم اين گزارش است که براي سال 2011 ميلادي حدود 22/5 درصد اعلام شده است که تقريبا با آمارهاي بانک مرکزي که نرخ تورم را در سه ماهه سوم سال 90 بيش از 20 درصد اعلام کرده است، همخواني دارد. اين سازمان رتبه ايران را در نرخ تورم 219 اعلام کرده است که رتبه قابل قبولي نيست. بر اساس اين گزارش، نرخ تورم در ايران در سال 2010 ميلادي 12/4 درصد بوده است که افزايش قيمت حاملهاي انرژي در پي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بخشي از رشد تورم در سال 2011 را توجيه مي کند هر چند به نظر مي رسد رشد بي سابقه قيمت ارز در سال 90 سهم بسزايي در رشد تورم داشته باشد. به گزارش فارس، يکي از آمارهايي که در اين گزارش توجه را جلب مي کند، نرخ رشد منفي 0.5 درصدي توليد محصولات صنعتي در سال 2011 ميلادي است که البته آمار نفت از آن مستثني شده است و ايران از اين لحاظ در رتبه 153 دينا قرار دارد. سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا در اين گزارش تراز حساب جاري ايران را در سال 2011 ميلادي مثبت 42 ميليارد دلار اعلام کرد که در مقايسه با رقم 24 ميليارد دلاري سال 2010 ميلادي حدود 18 ميليارد دلار افزايش نشان مي دهد و ايران از اين لحاظ در رتبه دوازدهم دنيا قرار دارد.

مبادلات تجاري 207 ميليارد دلاري ايران

اين گزارش مبادلات تجاري ايران را در سال 2011 ميلادي بيش از 207 ميليارد دلار اعلام کرده است که 131 ميليارد دلار آن را صادرات و 76 ميليارد دلار را نيز واردات تشکيل مي دهد. صادرت ايران در سال 2011 ميلادي با رشد 24 ميليارد دلاري مواجه شد و از 107 ميليارد دلار در سال 2010 به 131/8 ميليارد دلار در سال 2011 رسيد و ايران از اين لحاظ در رتبه 34 دنيا قرار گرفت. همچنين مهمترين اقلام صادراتي ايران در سال گذشته حدود 80 درصد نفت و بقيه نيز محصولات پتروشيمي، ميوه، پسته، فرش و غيره بوده است. رشد بالاي صادرات در سال 2011 ميلادي در حالي است که به نظر مي رسد واردات از نرخ رشد پايين تري برخوردار بوده است به طوري که از 70 ميليارد دلار در سال 2010 به 76 ميليارد دلار در سال 2011 ميلادي رسيد تا ايران جايگاه 41 را در دنيا در امر واردات به خود اختصاص دهد. محصولات ساخته شده صنعتي، کالاهاي سرمايه اي، خدمات فني و کالاهاي مصرفي مهمترين اقلام وارداتي ايران در سال گذشته بوده است.

بدهي خارجي ايران، 17/9 ميليارد دلار

سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا در بخش ديگري از گزارش خود ذخاير ارز و طلاي ايران را اعلام کرد که بر اين اساس ذخاير ارز و طلاي ايران با رشد 30 ميليارد دلاري در يک سال گذشته به مرز 110 ميليارد دلار رسيده است. بر اساس اين گزارش ذخاير ارز و طلاي ايران که در پايان سال 2010 ميلادي 78/9 ميليارد دلار بوده است، در پايان سال 2011 ميلادي به 109 ميليارد و 700 ميليون دلار رسيده است. گزارش سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا حاکي است، بين 175 کشور بزرگ دنيا، ايران رتبه 22 جهان را از لحاظ حجم ذخاير ارز و طلا در اختيار دارد. چين با 3316 ميليارد دلار ارز و طلا رتبه اول دنيا را دارد، ژاپن با 1063 ميليارد دلار ذخيره ارز و طلا در رتبه دوم است و عربستان سعودي نيز با 556 ميليارد دلار رتبه سوم را در اختيار دارد. ذخاير ارز و طلاي آمريکا 132 ميليارد دلار است و اين کشور در رتبه 19 قرار دارد. اين گزارش همچنين بدهي خارجي ايران را در پايان سال 2011 ميلادي 17/9 ميليارد دلار اعلام کرد که در مقايسه با بدهي خارجي 22/1 ميليارد دلاري ايران در پايان سال 2010 ميلادي حدود 4/2 ميليارد دلار کاهش نشان مي دهد و ايران نيزاز لحاظ بدهي خارجي در رتبه 81 جهان قرار دارد. همچنين مجموع سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب شده در ايران تا پايان سال 2011 ميلادي بيش از 18 ميليارد دلار اعلام شد که اين رقم در پايان سال 2010 ميلادي 16/8 ميليارد دلار بوده است و ايران نيز از اين لحاظ رتبه 72 را دارد. حجم سرمايه گذاري خارجي ايران که در ديگر کشورها صورت گرفته است نيز در پايان سال گذشته ميلادي به دو ميليارد و 425 ميليون دلار رسيد که 350 ميليون دلار نسبت به پايان سال 2010 ميلادي افزايش داشته است.

Advertisements
دسته‌ها:خبری
  1. هنوز دیدگاهی داده نشده است.
  1. No trackbacks yet.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: